49728
Dzisiaj
6

Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalistów posiadających kompleksową wiedzę z zakresu GIS. Studia koncentrują się przede wszystkim na aspekcie praktycznym wykorzystania GIS w sferze szeroko rozumianego zarządzania informacją przestrzenną przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych. Słuchacz w trakcie studiów posługuje się zarówno oprogramowaniem komercyjnym jak i aplikacjami Open-Source. Modułowa struktura studiów zakłada integrację praktycznych aspektów z technicznymi możliwościami zastosowania GIS w wykonywanej pracy.