49730
Dzisiaj
8

Program studiów

Program studiów obejmuje łącznie 300 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń oraz ćwiczeń terenowych.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Razem

Wykład

Ćwiczenia terenowe

Laboratorium/pracownia

Semestr I

Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej

30

10

 

20

Źródła danych przestrzennych

30

5

 

25

GIS moblilny oraz technologie pomiarowe

30

5

 

25

 

Podstawy analiz przestrzennych

30

5

 

 

25

 

Bazy danych w środowisku GIS

30

5

 

25

Semestr II

Web-GIS

30

5

 

25

Wizualizacja kartograficzna w środowisku GIS

20

5

 

15

Zastosowanie GIS w  planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu

40

5

 

 

35

GIS w zarządzaniu i administracji

30

5

 

25

Podstawy prawne i organizacyjne systemów informacji geograficznej

10

10

   
Zastosowanie GIS w ochronie środowiska

 

20 5   15

Autorzy programu: dr Łukasz Chabudziński, dr Leszek Gawrysiak