49734
Dzisiaj
12

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci-praktycy mający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów oraz opracowań GIS.

Prowadzący - praktycy z otoczenia gospodarczo-biznesowego

Mgr inż. Paulina Owczarek, analityk GIS - GIS-Expert sp. z o.o.

Mgr Mateusz Zawadzki, analityk GIS - GIS-Expert sp. z o.o.

Mgr Marcin Kuna, analityk GIS, specjalista baz danych - GISDESIGNE

Mgr Łukasz Prażmo, prezes zarządu GIS-Expert sp. z o.o.

Mgr Jolanta Solecka, specjalista GIS - GIAP

 

Prowadzący - pracownicy naukowi

Dr Łukasz Chabudziński, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Dr Beata Hołub, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Dr Marcin Siłuch, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Dr Piotr Demczuk, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Dr Karol Kowalczyk, asystent - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Mgr Krzysztof Łoboda, specjalista - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS