Studia podyplomowe systemy informacji geograficznej w praktyce

Dlaczego GIS w praktyce?

W dzisiejszym świecie, umiejętność posługiwania się GIS jest nieoceniona. Technologie te pozwalają na lepsze zrozumienie i zarządzanie przestrzenią, co jest kluczowe w wielu branżach. Nasze studia powstały po to, aby nasi absolwenci byli gotowi sprostać nowym wymaganiom w miejscu pracy oraz kreować przyszłość, w której GIS odgrywa istotną rolę.

Program 

Przez ostatnie lata dokładnie analizowaliśmy potrzeby i oczekiwania osób rozpoczynających pracę z GIS, śledząc zapytania i dyskusje na forach branżowych oraz analizując wymagania pracodawców. Na tej podstawie stworzyliśmy program, który kładzie szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie narzędzi i projektów GIS.

Nasz program zapewnia wszechstronną wiedzę i umiejętności, które pozwalają absolwentom na:

- stosowanie i efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS w codziennej pracy

- tworzenie własnych rozwiązań GIS, w tym budowę systemów i narzędzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb

- samodzielne zarządzanie projektami GIS, obejmującymi zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne.

Oprogramowanie

Na zajęciach wykorzystujemy głównie QGIS z dużym akcentem na formuły i wyrażania w kalkulatorze pól. W zasadzie na każdych zajęciach rozbudowane procedury przetwarzania danych automatyzujemy w modelach przy wykorzystaniu Modelarza QGIS. W trakcie trwania zajęć mniejszy nacisk kładziemy na pracę z platformą ArcGIS, głównie koncentrując się na publikacji danych w internecie. Natomiast fakultatywnie udostępniamy około 90 godz. materiałów wideo przygotowanych w ArcGIS na średnimi i zaawansowanym poziomie trudności. Materiały te koncentrują się na tworzeniu prostych i zaawansowanych modeli geoprzetwarzania (Model Builder), analizach sieciowych (Network Analyst) i modelowaniu 3d (3d Analyst).

Do przetwarzania danych Lidar używamy SAGI, a do zbierania danych w terenie modułu QField. Do pozycjonowania, pomiarów pojedynczych punktów oraz zobrazowań przestrzennych wykorzystywany jest tachimetr zmotoryzowany Leica MS60, skaner Faro Focus S oraz GNNS Leica GS14.

Dzięki temu absolwenci naszego programu są dobrze przygotowani do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej dotychczasowej pracy oraz do podejmowania nowych wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Dla kogo są te studia?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów (I i II stopnia) Zachęcamy do udziału osoby, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Studia trwają 2 semestry. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie zróżnicowanych potrzeb dostosowanych do grupy osób w nich uczestniczących. Wykłady i laboratoria zostały uzupełnione o zajęcia w formie ćwiczeń terenowych, na podstawie których słuchacze w dalszej części zajęć będą przetwarzać i analizować zgromadzone dane.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w zakresie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Jaki jest cel studiów?

Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalistów posiadających kompleksową wiedzę z zakresu GIS. Studia koncentrują się przede wszystkim na aspekcie praktycznym wykorzystania GIS w sferze szeroko rozumianego zarządzania informacją przestrzenną przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych. Słuchacz w trakcie studiów posługuje się zarówno oprogramowaniem komercyjnym jak i aplikacjami Open-Source. Modułowa struktura studiów zakłada integrację praktycznych aspektów z technicznymi możliwościami zastosowania GIS w wykonywanej pracy.

Co nas wyróżnia?
  • Program zajęć obejmuje 230 godzin, z czego większość stanowią ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne realizowane zarówno na platformach komercyjnych (np. ArcGIS) jak i Open-Source (np. QGIS).
  • Mała, 15 osoba grupa ćwiczeniowa.
  • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu ArcGIS w ramach licencji SITE, przez czas trwania studiów.
  • Prowadzący, wieloletni praktycy z otoczenia gospodarczo-biznesowego.
  • Otwarta i elastyczna formuła studiów.
Link do rekrutacji

https://irk.umcs.pl/pl/offer/POD/programme/POD_GIS_SP/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Zakłada się uruchomienie studiów przy minimum 15 chętnych osobach, gdzie grupa ćwiczeniowa będzie składała się z 15 osób.