Studia podyplomowe systemy informacji geograficznej w praktyce

Dla kogo są te studia?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów (I i II stopnia) Zachęcamy do udziału osoby, które ukończyły kierunki przyrodnicze, humanistyczne i techniczne, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Studia trwają 2 semestry. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie zróżnicowanych potrzeb dostosowanych do grupy osób w nich uczestniczących. Wykłady i laboratoria zostały uzupełnione o zajęcia w formie ćwiczeń terenowych, na podstawie których słuchacze w dalszej części zajęć będą przetwarzać i analizować zgromadzone dane.

Program studiów został tak zaprojektowany, aby położyć szczególny nacisk przede wszystkim na praktyczną stronę wykorzystania narzędzi i oprogramowania GIS. Jest on wynikiem analizy potrzeb i oczekiwań osób zaczynających pracę z GIS. Autorzy programu przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku usług GIS.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań zarówno w zakresie budowy własnych systemów GIS, jak i tworzenia narzędzi dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Zakłada się uruchomienie studiów przy minimum 15 chętnych osobach, gdzie grupa ćwiczeniowa będzie składała się z 15 osób.

 

Jaki jest cel studiów?

Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalistów posiadających kompleksową wiedzę z zakresu GIS. Studia koncentrują się przede wszystkim na aspekcie praktycznym wykorzystania GIS w sferze szeroko rozumianego zarządzania informacją przestrzenną przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi informatycznych. Słuchacz w trakcie studiów posługuje się zarówno oprogramowaniem komercyjnym jak i aplikacjami Open-Source. Modułowa struktura studiów zakłada integrację praktycznych aspektów z technicznymi możliwościami zastosowania GIS w wykonywanej pracy.

 

Co nas wyróżnia?
  • Program zajęć obejmuje 230 godzin, z czego większość stanowią ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne realizowane zarówno na platformach komercyjnych (np. ArcGIS) jak i Open-Source (np. QGIS).
  • Mała, 15 osoba grupa ćwiczeniowa.
  • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu ArcGIS w ramach licencji SITE, przez czas trwania studiów.
  • Prowadzący, wieloletni praktycy z otoczenia gospodarczo-biznesowego.
  • Otwarta i elastyczna formuła studiów.