Studia podyplomowe systemy informacji geograficznej w praktyce

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci-praktycy mający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów oraz opracowań GIS.

Prowadzący - praktycy z otoczenia gospodarczo-biznesowego

Mgr inż. Paulina Gajownik, analityk GIS - Esri Polska

Mgr Piotr Kociuba, analityk GIS, programista GIS - GIS-Expert

Prowadzący - pracownicy naukowi

Dr Łukasz Chabudziński, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Dr Mateusz Zawadzki, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Dr Piotr Demczuk, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Mgr Krzysztof Łoboda, starszy specjalista - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS